VNPT Thành viên
You are here >   Local_VNPT
Register   |  Login

- Các đơn vị trực thuộc VNPT (5)- VNPT địa phương - Miền Bắc (25)- VNPT địa phương - Miền Nam (22)- VNPT địa phương - Miền Trung (16)- CÁC CÔNG TY DO VNPT NẮM GIỮ DƯỚI 50% VỐN ĐIỀU LỆ (18)