VNPT Bắc Ninh
You are here >   Local_VNPT > Bac_Ninh > Intro
Register   |  Login
Giới thiệuGiới thiệu
 
Tin tứcTin tức
 

 

Giám đốc: Ông Nguyễn Đình Xuân

 

 

PGĐ: Ông Nguyễn Đại Phong

 

PGĐ: Ông Nguyễn Trung Hiền

 

 

------------------------------------------------------------------

LÃNH ĐẠO VIỄN THÔNG BẮC NINH:

 

      Giám đốc: Ông Nguyễn Đình Xuân

 

      Phó giám đốc: Ông Nguyễn Đại Phong

 

      Phó giám đốc: Ông Nguyễn Trung Hiền

 

CÔNG ĐOÀN

 

         Chủ tịch Công đoàn: Ông Bùi Thế Bắc.

 

 CÁC PHÒNG BAN

 

       Phòng Kế hoạch kinh doanh: Ông Lê Doãn Bình

 

       Phòng Đầu tư -XDCB: Ông Nguyễn Văn Thịnh - Phó phòng

 

       Phòng Kế toán -TKTC: Ông Nguyễn Quyết Chiến.

 

       Phòng Mạng và Dịch vụ: Ông Nguyễn Mạnh Thắng.

 

       Phòng Tổ chức lao động: Ông Bùi Thế Bắc.

 

       Phòng Tổng hợp hành chính: Ông Nguyễn Bá Tuyên.

 

       Ban quản lý Dự án: Ông Nguyễn Văn Tuấn.

 

       Trung tâm Điều Hành: Đào Xuân Quang