VNPT | Danh sách Văn bản - Tài liệu
You are here >   Docs
Register   |  Login
Tim kiếm văn bản:
Từ khóa:
Số/ký hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Ngày ban hành:
Từ
 
 
Đến
 
Số văn bảnTên văn bảnNgày ban hànhDownload
23/2010/TT-BTTTT Thông tư số 23/2010/TT-BTTTT ngày 15/10/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định về cung cấp thông tin trên Trang Thông tin điện tử về năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin 15/10/2010
09/2010/NĐ-CP Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 15/9/2010 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư. 15/09/2010
21/2010/TT-BTTTT Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT ngày 8/9/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án. 08/09/2010
1387/QĐ-VNPT_TTBH Quyết định số 1387/QĐ-VNPT_TTBH ngày 2/8/2010 về việc ban hành cước dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh 05/08/2010
1370/QĐ-VNPT-TTBH Quyết định 1370/QĐ-VNPT-TTBH ngày 30/7/2010 về việc ban hành cước thoại trong nước đối với dịch vụ điện thoại di động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 05/08/2010
1387/QĐ-VNPT-TTBH Quyết định số 1387/QĐ-VNPT-TTBH ngày 2/8/2010 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc ban hành cước dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh 02/08/2010
14/2010/TT-BTTTT Thông tư số 14/2010/TT-BTTTT ngày 29/6/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử 29/06/2010
955/QĐ-TTg Quyết định 955/QĐ-TTg năm 2010 chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu 24/06/2010
11 /2010/TT-BTTTT Thông tư số 11 /2010/TT-BTTTT ngày 14/5/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy địnhhoạt động khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động 14/05/2010
07/2010/TT-BTTTT Thông tư số 07/2010/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 02/3/2010 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2009/TT-BTTTT ngày 30/3/2009 về giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập 26/04/2010
Trang 1 / 44Đầu tiên   Trang trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp theo   Cuối cùng