VNPT | VNPT Thanh Hóa đẩy mạnh ứng dụng chương trình Nhắc nợ tự động
You are here >   Local_VNPT > Dong_Nai > NewsDetail
Register   |  Login
Giới thiệuGiới thiệu
 
Tin tứcTin tức
 
VNPT Thanh Hóa đẩy mạnh ứng dụng chương trình Nhắc nợ tự động
Cập nhật ngày: 27/08/2012 Facebook Youtube Youtube

Để thực hiện tốt công tác tiết giảm chi phí, tạo sự chuyên nghiệp hóa trong công tác thu cước, nâng cao hiệu quả SXKD, từ giữa tháng 8/2012, VNPT Thanh Hóa tiếp tục triển khai chương trình Nhắc nợ tự động và kế hoạch dừng in Datapost cước khách hàng năm 2012.

Năm 2010, Viễn thông Thanh Hóa đã triển khai chương trình Nhắc nợ tự động tại khu vực Thành phố giai đoạn 1. Giai đoạn 2, Chương trình này tiếp tục được triển khai tại 10 Trung tâm Viễn thông gồm Bỉm Sơn, Như Xuân, Thạch Thành, Hoằng Hóa, Quảng Xương, Tĩnh Gia, Như Thanh, Quan Sơn, Cẩm Thủy và sẽ triển khai tại các đơn vị còn lại trong giai đoạn 3 từ ngày 1/10/2012.

Cùng với việc triển khai chương trình Nhắc nợ tự động, VNPT Thanh Hóa cũng thực hiện việc giảm in Datapost cước dịch vụ VT-CNTT của khách hàng. Theo kế hoạch, đến tháng 12/2012, sẽ dừng không in Datapost cước dịch vụ VT-CNTT và thay thế bằng bản kê chi tiết cước sử dụng dịch vụ tra cứu trên Website http://www.vnpt-thanhhoa.com.vn và các hình thức khác.

Kim Hoa