VNPT | Thông báo: Không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của VNPT tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam
You are here >   News > Tin_Tuc > ViewNews
Register   |  Login
 
Thông báo: Không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của VNPT tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam
Cập nhật ngày: 17/03/2017 Facebook Youtube Youtube

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu vào ngày 10/03/2017. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15 giờ 30 ngày 03/03/2017) không có nhà đầu tư nào đăng ký tham dự đấu giá.

Theo quy định tại Điều 14 Quy chế bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số 92/QĐ-SGDHN ngày 09/02/2017 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.

Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu vào ngày 10/03/2017.

Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại