VNPT | Thông báo không tổ chức phiên đấu giá cổ phần của VNPT tại Công ty Cổ phần Bất động sản Bưu chính Viễn thông Việt Nam
You are here >   News > Tin_Tuc > ViewNews
Register   |  Login
 
Thông báo không tổ chức phiên đấu giá cổ phần của VNPT tại Công ty Cổ phần Bất động sản Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Cập nhật ngày: 12/05/2017 Facebook Youtube Youtube

Do đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc không có nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá cổ phần của VNPT tại Công ty Cổ phần Bất động sản Bưu chính Viễn thông Việt Nam nên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sẽ không tổ chức cuộc đấu giá.

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của VNPT tại Công ty Cổ phần Bất động sản Bưu chính Viễn thông Việt Nam vào ngày 12/05/2017. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15 giờ 30 ngày 05/05/2017) không có nhà đầu tư nào đăng ký tham dự đấu giá.

Theo quy định tại Điều 14 Quy chế bán đấu giá cổ phần ban hành kèm theo Quyết định 248/QĐ-SGDHN ngày 10/04/2017 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.

Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại