VNPT | VNPT giới thiệu đề án xây dựng đô thị thông minh tại Bình Thuận
You are here >   News > Tin_Tuc > ViewNews
Register   |  Login
 
VNPT giới thiệu đề án xây dựng đô thị thông minh tại Bình Thuận
Cập nhật ngày: 08/02/2018 Facebook Youtube Youtube

Sáng ngày 01/02/2018, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) giới thiệu Bộ giải pháp và các lĩnh vực trọng tâm để phát triển Đô thị thông minh. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai chủ trì cuộc họp; cùng dự có Phó Chủ tịch UBDN tỉnh Nguyễn Đức Hòa và lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh.

Tại cuộc họp, đại diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã giới thiệu đến đại biểu dự họp những vấn đề chung của đô thị hiện nay; nhu cầu dự báo và điều hành tổng thể của đô thị; bối cảnh công nghệ thế giới; các công nghệ nền tảng cho đô thị thông minh; xu hướng phát triển đô thị thông minh trên thế giới; mục tiêu phát triển đô thị thông minh; quản trị đô thị theo hướng đô thị thông minh; các thành phố điển hình về đô thị thông minh trên thế giới và tình hình triển khai đô thị thông minh tại Việt Nam.

Theo đó, đô thị thông minh được hiểu là sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông để nâng cao chất lượng sống, khả năng làm việc và đảm bảo phát triển bền vững. Hiện nay, một số lĩnh vực trọng tâm của đô thị thông minh là: Chính quyền số, y tế, giáo dục, nông nghiệp, du lịch, giao thông, an toàn an ninh, quy hoạch đô thị và môi trường.

Để xây dựng đô thị thông minh tại tỉnh Bình Thuận, VNPT đề xuất 7 nguyên tắc thực hiện là: Bám sát định hướng phát triển của Chính phủ, phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương; lấy người dân làm trung tâm của chiến lược phát triển các dịch vụ đô thị thông minh; tham khảo các xu hướng nổi bật, từ đó đúc kết những kinh nghiệm thực tiễn để xây dựng đô thị thông minh; xác định rõ các giải pháp có thể triển khai ngay để sớm mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp và chính quyền; xây dựng đô thị thông minh trên nền tảng công nghệ hiện đại, đồng bộ, có khả năng kết nối cao và an toàn, bảo mật; đảm bảo sự đồng bộ giữa các giải pháp công nghệ và phi công nghệ; thiết lập nền tảng mở để khuyến khích doanh nghiệp và người dân cùng tham gia.

Qua nghe ý kiến của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai nhấn mạnh: Việc xây dựng đô thị thông minh cho tỉnh Bình Thuận là xu hướng tất yếu trong thời gian tới, nhất là ở lĩnh vực môi trường, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch, giao thông...

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với VNPT xây dựng Đề án đô thị thông minh trình UBND tỉnh xem xét. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các Sở, ngành rà soát, đánh giá lại hạ tầng công nghệ thông tin hiện nay, qua đó đề xuất xây dựng lộ trình ứng dụng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của từng ngành về xây dựng đô thị thông minh; thành lập Ban Điều hành thực hiện Đề án…

Theo binhthuan.gov.vn

Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại