VNPT | Bưu điện huyện Krông Păk: Đơn vị dẫn đầu toàn diện của Bưu điện tỉnh Đăk Lăk
You are here >   News > Tin_Tuc > ViewNews
Register   |  Login
 
Bưu điện huyện Krông Păk: Đơn vị dẫn đầu toàn diện của Bưu điện tỉnh Đăk Lăk
Cập nhật ngày: 29/01/2007 Facebook Youtube Youtube

VNPT - Cũng như các đơn vị khác, trong năm qua, do thị trường xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh về bưu chính, đặc biệt là các dịch vụ sinh lời như Chuyển tiền, Chuyển phát nhanh... nên Bưu điện huyện Krông Păk đã gặp không ít khó khăn

Trước hết đó là việc những khó khăn khi thực hiện chia tách bưu chính viễn thông. Là đơn vị hạch toán trực thuộc Bưu điện tỉnh Đăk Lăk, một trong số 3 bưu điện tỉnh/thành thực hiện thí điểm bóc tách bưu chính, viễn thông, chưa có tiền lệ nên bệnh cạnh việc vừa làm vừa rút kinh nghiệm, nguồn nhân lực của Bưu điện huyện Krông Păk cũng trong tình trạng tương đối khó khăn, vừa thừa lại vừa thiếu, lao động chủ yếu là nữ nên việc bố trí công việc phù hợp với lao động nữ gặp rất nhiều khó khăn. Hơn nữa, đối tượng khách hàng chính của Bưu điện Huyện lại khá đặc thù, chủ yếu là đồng bào dân tộc tại chỗ, trong đó chiếm phần đông là người dân tộc ÊĐê, GiaRai và đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc di cư vào, sinh sống rải rác, trình độ dân trí không đồng đều.

Tuy nhiên, với những sáng tạo và nỗ lực cao, năm 2006, Bưu điện huyện Krông Păk tiếp tục đạt được những kết quả cao trong kinh doanh, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao.
Doanh thu cả năm của đơn vị đạt 101% kế hoạch và tăng 9% thực hiện năm 2005. Trong năm, Bưu điện huyện Krông Păk cũng đã huy động được 1.854 triệu đồng từ dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện, tăng 20,7% so với năm 2005.

Mạng lưới điểm phục vụ BCVT trên địa bàn không ngừng được mở rộng. 100% số xã trên địa bàn có điện thoại và có báo đọc trong ngày. Năm 2006, Bưu điện Huyện đã phát triển mới được thêm 2 điểm BĐ-VH xã, 7 đại lý Bưu điện đa dịch vụ. Hiện mạng lưới dịch vụ của Bưu điện huyện Krông Păk gồm 2 Bưu cục trực thuộc, 15 điểm BĐ-VH xã và 28 điểm đại lý Bưu điện đa dịch vụ.

Đẩy mạnh ứng dụng tin học vào các khâu của mạng lưới phục vụ, Bưu điện huyện Krông Păk đã đưa hệ thống phần mềm vi tính ứng dụng vào các dịch vụ Tiết kiệm bưu điện, phát hành báo chí, Chuyển tiền, điện thoại ở một số bưu cục. Các dịch vụ bưu chính đã được đưa vào khai thác và quản lý thông qua hệ thống máy tính.

Cùng với việc đầu tư mở rộng mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ, Bưu điện huyện Krông Păk cũng hết sức chú trọng đẩy mạnh hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ và phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất.

Lãnh đạo chuyên môn và Công đoàn Bưu điện Huyện luôn động viên và tạo mọi điệu kiện để CBCNV có điều kiện học tập nâng cao tay nghề nghiệp vụ chuyên môn, trau dồi kỹ năng giao tiếp, tham gia các lớp tập huấn về nghiệp vụ thường xuyên. Nhờ đó, CBCNV trong đơn vị đã được tiếp cận, nắm bắt nhiều thông tin cập nhật về khoa học công nghệ và thường xuyên được thực hành ứng dụng kỹ thuật mới. Nhiều sáng kiến cải tiến của CBCNV đã được đưa vào ứng dụng với hiệu quả cao như: Cải tiến hành trình đường thư
nội thị, phát báo chí tại địa chỉ nhà riêng, nhận, phát bưu phẩm bưu kiện theo địa chỉ yêu cầu của khách hàng... Đặc biệt, phong trào "Vận động và phát dụng với hiệu quả cao như: Cải tiến hành trình đường thư nội thị, phát báo chí tại địa chỉ nhà riêng, nhận, phát bưu phẩm bưu kiện theo địa chỉ yêu cầu của khách hàng... Đặc biệt, phong trào báo tại nhà độc giả" đã được Bưu điện huyện Krông Păk coi là nhiệm vụ thường xuyên thực sự đã gây được ấn tượng tốt về phong cách phục vụ đối với khách hàng trên địa bàn huyện.

Công tác nghiên cứu thị trường và tăng cường chăm sóc khách hàng cũng được Bưu điện huyện đẩy mạnh nhằm tìm ra nhiều kênh bán hàng hiệu quả, mang lại doanh thu cao. Công tác quản lý về mặt nghiệp vụ thường xuyên được củng cố và bổ túc. Việc kiểm tra kiểm soát tại các điểm giao dịch công cộng được tiến hành liên tục, kịp thời tại các điểm BĐ-VH xã, các đại lý đa dịch vụ.

Hiện, cả Bưu điện có 23 CBCNV. Trong năm 2006, Bưu điện huyện Krông Păk đã không ngừng phát huy vai trò của lớp trẻ, bố trí các cán bộ có trình độ vào những vị trí và công việc phù hợp. Để phát huy nội lực của từng vị trí công tác. Đơn vị đã chủ động đưa Đảng viên, đối tượng Đảng, những người có trình độ chuyên môn, tay nghề cao điều hành các tổ Giao dịch. Tất cả CBCNV đơn vị đều biết được mục tiêu, các chỉ tiêu đặt ra, từ đó có chương trình công tác và kế hoạch chương trình hành động nhằm tạo nên một sức mạnh, thúc đẩy phong trào thi đua trong lao động sản xuất, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh trong đơn vị. Nhờ đó, 100% CBCNV trong đơn vị luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năng suất lao động của đơn vị năm 2006 đạt 152 triệu đồng/người/năm.

Có thể nói, tổ chức tốt các phong trào thi đua là một trong những mặt công tác thành công nhất của Bưu điện huyện Krông Păk trong những năm qua, đặc biệt là trong năm 2006. Từ đầu năm, Công đoàn Bưu điện huyện đã tổ chức phát động các phong trào thi đua và đăng ký thi đua tới toàn thể CBVNV. Thậm chí, các phong trào thi đua còn được phân kỳ theo từng quý được các tổ Công đoàn phối hợp với chuyên môn theo dõi chặt chẽ. Các đợt phát động thi đua được thực hiện giữa các tổ, các cá nhân với nhau và qua các đợt phát động phong trào đơn vị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện động viên khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân đạt thành tích cao. Nội dung, chủ đề của các phong trào thi đua luôn bám sát thực tế hoạt động của đơn vị như: Phong trào thi đua vận động tự học ngoại ngữ vào buổi tối, vận động đặt báo chí ở mỗi quý tham gia phong trào làm dịch vụ "Quà tặng Bưu chính"...

Luôn là đơn vị dẫn đầu toàn diện của Bưu điện tỉnh Đăk Lăk trong nhiều năm, với sự nỗ lực không ngừng của tập thể lãnh đạo, CBCNV trong đơn vị, trên cơ sở những những thành tích đã đạt được trong năm 2006, Bưu điện huyện Krông Păk đã đề nghị được tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ.

T.T

Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại