Chi tiết dịch vụ
You are here >   Products > ProductDetail
Register   |  Login
 
Dịch vụ Lời nhắn thoại

 1. Giới thiệu

Lời nhắn thoại là dịch vụ giúp thuê bao VinaPhone có thể nhận được lời nhắn thoại từ thuê bao khác gọi đến trong trường hợp đang nhận cuộc gọi khác hoặc không thể nghe máy. Lời nhắn thoại này sẽ được chuyển đổi từ giọng nói thành văn bản tiếng Việt có dấu và gửi tin nhắn tới thuê bao đăng ký dịch vụ. Đồng thời, khách hàng có thể nghe lại lời nhắn thoại này bằng cách nhấn gọi 1525xx, trong đó xx là mã lời nhắn của thuê bao để lại lời nhắn.

2. Đối tượng sử dụng

Thuê bao A gọi cho thuê bao B, trong đó thuê bao B là thuê bao đăng ký sử dụng dịch vụ Lời nhắn thoại. Trong đó:

+ Thuê bao A có thể là thuê bao VinaPhone hoặc thuê bao ngoại mạng VinaPhone.

+ Thuê bao B có thể là thuê bao trả trước hoặc trả sau của VinaPhone.

3. Trường hợp sử dụng

- Thuê bao A có thể để lại lời nhắn thoại cho thuê bao B trong các trường hợp sau:

+ Thuê bao A gọi cho thuê bao B, trong đó thuê bao B là thuê bao đăng ký sử dụng dịch vụ Lời nhắn thoại và thuê bao B không nghe máy (No answer): Sau khi hết phần đổ chuông của điện thoại/đoạn nhạc chờ mà thuê bao B không nghe máy.

+ Thuê bao A gọi cho thuê bao B, trong đó thuê bao B là thuê bao đăng ký sử dụng dịch vụ Lời nhắn thoại và thuê bao B đang trong cuộc gọi khác (Busy).

- Đầu số dịch vụ: 1525.

4. Tiện ích dịch vụ

- Tính năng độc đáo chuyển đổi từ lời nhắn thoại Tiếng Việt thành văn bản Tiếng Việt có dấu và gửi dưới dạng tin nhắn tới người nhận.

- Khách hàng có thể nghe lại lời nhắn thoại của thuê bao gọi đến.

- Dịch vụ được dùng cho tất cả dòng máy hiện hành.

5. Kịch bản đăng ký và hủy dịch vụ

- Khách hàng đăng ký dịch vụ Lời nhắn thoại của VinaPhone bằng cách soạn tin nhắn SMS theo cú pháp cụ thể sau:

DK Gửi đến 1525

- Khách hàng hủy dịch vụ Lời nhắn thoại của VinaPhone bằng cách soạn tin nhắn SMS theo cú pháp cụ thể sau:

HUY Gửi đến 1525

6. Kịch bản sử dụng dịch vụ

6.1  Kịch bản sử dụng dịch vụ khi thuê bao A gọi điện cho thuê bao B:

- Khi thuê bao A gọi điện cho thuê bao B, xảy ra 2 trường hợp sau:

+ No answer: Thuê bao B không nghe máy;

+ Busy: Thuê bao B đang trong cuộc gọi khác.

- Kịch bản sử dụng dịch vụ dành cho 2 trường hợp Thuê bao B không nghe máy và Thuê bao B đang trong cuộc gọi khác cụ thể như sau:

Khi thuê bao A gọi điện đến thuê bao B:

- Đối với trường hợp Thuê bao B không nghe máy: Thuê bao A chờ máy, hết thời gian đổ chuông/ thời gian phát nhạc chờ của nhà mạng mà thuê bao B không có tín hiệu phản hồi, hệ thống sẽ chuyển luôn tới thuê bao A lời giới thiệu của tổng đài dịch vụ Lời nhắn thoại.

- Đối với trường hợp Thuê bao B đang trong cuộc gọi khác: hệ thống sẽ chuyển luôn tới thuê bao A lời giới thiệu của tổng đài dịch vụ Lời nhắn thoại.

- Đối với trường hợp bị lỗi hệ thống, tổng đài dịch vụ không phát thoại thông báo cho khách hàng.

- Trong quá trình tổng đài phát lời chào giới thiệu dịch vụ cho A:

+ Nếu thuê bao A ấn phím #: Hệ thống sẽ tự động ngắt lời giới thiệu và chuyển sang tiếng bíp để ghi âm lời nhắn thoại.

+ Nếu thuê bao A ấn các phím khác ngoài phím # thì tổng đài vẫn tiếp tục phát lời giới thiệu của tổng đài.

+ Nếu thuê bao A gác máy: Hệ thống không chuyển đổi lời nhắn thoại.

+ Kết thúc lời chào, sẽ là tiếng bíp để bắt đầu ghi âm lời nhắn thoại.

Trong vòng 2 giây đến 20 giây tiếp theo:

- Sau tiếng bíp hệ thống bắt đầu ghi âm lời nhắn thoại, xảy ra 2 trường hợp sau đây:

+ Trường hợp 1: Lời nhắn thoại nhỏ hơn 2 giây:

>> Nếu sau tiếng bíp và nhỏ hơn 2 giây, thuê bao A gác máy thì hệ thống sẽ không chuyển đổi lời nhắn thoại.

>> Nếu sau tiếng bíp thuê bao A ấn phím # quá trình ghi âm sẽ kết thúc. Tổng đài phát nội dung thông báo tới khách hàng.

>> Hệ thống phát lại tiếng bíp để khách hàng ghi âm lại lời nhắn thoại.

>> Nếu thuê bao A ấn phím khác ngoài phím # thì hệ thống tiếp tục ghi âm lời nhắn thoại cho đến khi thuê bao A gác máy hoặc hết thời gian 20 giây.

+ Trường hợp 2: Lời nhắn thoại được ghi nhận trong vòng từ 2 giây đến 20 giây tiếp theo.

>> Thuê bao A sẽ để lại lời nhắn trong vòng từ 2 giây đến 20 giây.

>> Nếu muốn kết thúc quá trình ghi âm trước 20 giây, khách hàng có thể ấn phím #. 

>> Nếu thuê bao A ấn phím khác ngoài phím # thì hệ thống tiếp tục ghi âm lời nhắn thoại cho đến khi thuê bao A gác máy hoặc hết thời gian 20 giây.

>> Sau 20 giây, lời nhắn thoại sẽ bị ngắt.

>> Sau khi để lại lời nhắn xong, tổng đài sẽ phát thoại nội dung thông báo tới khách hàng.

Kết thúc quá trình, sẽ xảy ra các trường hợp như sau:

- Trường hợp 1: Hệ thống chuyển đổi thành công:

+ Thuê bao A sẽ nhận được 1 tin nhắn thông báo lời nhắn đã được chuyển đổi thành công.

+ Sau khi thuê bao A gác máy và kết thúc quá trình ghi âm tin nhắn thoại, thuê bao B sẽ nhận được tin nhắn với nội dung đã được chuyển đổi sang dạng văn bản tiếng Việt có dấu được trích dẫn từ lời nhắn thoại và hướng dẫn gọi để nghe lại toàn bộ tin nhắn.

+ Thuê bao B ấn gọi 1525xx, trong đó xx là mã lời nhắn của thuê bao A được cung cấp trong nội dung tin nhắn trả về.

- Trường hợp 2: Hệ thống không nhận diện được giọng nói (không nói tiếng Việt/đang trong môi trường ồn ào/có quá nhiều giọng nói xung quanh/nói quá bé):

+ Thuê bao A sẽ nhận được 1 tin nhắn thông báo lời nhắn thoại đã được gửi đến thuê bao B tuy nhiên không chuyển đổi được tin nhắn thành công. Đồng thời thuê bao B nhận được thông báo và hướng dẫn gọi để nghe lại toàn bộ tin nhắn.

- Trường hợp 3: Không chuyển đổi được lời nhắn thoại thành văn bản tiếng Việt do lỗi hệ thống:

+ Thuê bao A sẽ nhận được tin nhắn thông báo lỗi hệ thống.

6.2 Một số quy định chung:

- Khách hàng được phép đăng ký đồng thời hai dịch vụ Tin nhắn báo bận Busy SMS và Lời nhắn thoại (khi khách hàng đang đăng ký sử dụng dịch vụ Busy SMS thì vẫn có thể đăng ký thành công dịch vụ Lời nhắn thoại và ngược lại). Tuy nhiên, trong lúc đang sử dụng dịch vụ Busy SMS (hệ thống đang kích hoạt tính năng chuyển hướng cuộc gọi của dịch vụ) thì sẽ không sử dụng được các tính năng của dịch vụ Lời nhắn thoại. Cụ thể, thuê bao B đăng ký dịch vụ Lời nhắn thoại và Busy SMS đồng thời đang kích hoạt tính năng chuyển hướng cuộc gọi của dịch vụ. Thuê bao A gọi đến thuê bao B, thuê bao B không nghe máy, cuộc gọi của thuê bao A sẽ bị ngắt như thông thường thay vì định tuyến đến tổng đài của dịch vụ Lời nhắn thoại.

- Khi thuê bao A (thuê bao nội mạng hoặc ngoại mạng) gọi thuê bao B (thuê bao đăng ký sử dụng dịch vụ Lời nhắn thoại và dịch vụ Chặn cuộc gọi Call Blocking đồng thời thuê bao A nằm trong danh sách chặn hoặc chuyển cuộc gọi của thuê bao B) mà thuê bao B không nghe máy, cuộc gọi của thuê bao A sẽ bị ngắt như thông thường thay vì định tuyến đến tổng đài của dịch vụ Lời nhắn thoại .

- Nếu thuê bao B tự kích hoạt chế độ chuyển cuộc gọi trên máy điện thoại thì thuê bao B không sử dụng được dịch vụ.

- Thời gian ghi âm lời nhắn thoại tối đa được định nghĩa là 20 giây.

- Nếu muốn kết thúc quá trình ghi âm lời nhắn thoại, khách hàng có thể ấn phím #.

- Nếu muốn kết thúc quá trình nghe lời giới thiệu của tổng đài, khách hàng có thể ấn phím #.

- Hệ thống không chuyển đổi lời nhắn thoại trong trường hợp thuê bao A để lại lời nhắn bằng nhiều ngôn ngữ hoặc không phải ngôn ngữ tiếng Việt.