CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
  • Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình: Dịch vụ truyền hình cáp công nghệ IPTV
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố chất lượng dịch vụ truyền hình cáp công nghệ IPTV

Tải file