KQ TỰ KIỂM TRA CLDV
  • Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng – Dịch vụ truy cập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất LTE – ADVANCED quý 1/2019 tại Hưng Yên
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng – Dịch vụ truy cập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất LTE – ADVANCED quý 1/2019 tại Hưng Yên.