ĐỊA CHỈ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
  • Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng
 

1. Dịch vụ di động:

a. Số điện thoại tổng đài hỗ trợ khách hàng: 1800 1091;

b. Email: cskh@vnpt.vn.

c. Fanpage: https://www.facebook.com/vinaphonefan.

2. Các dịch vụ khác (điện thoại cố định, truy nhập Internet cố định):

a. Số điện thoại tổng đài hỗ trợ khách hàng: 800126

Quay số khi gọi từ máy điện thoại cố định, vô tuyến cố định cùng địa bàn tỉnh, thành phố: 800126.

Quay số khi gọi từ điện thoại di động hoặc máy điện thoại cố định khác địa bàn tỉnh, thành phố: 0 + mã vùng + 800126.

b. Địa chỉ: Tất cả các điểm giao dịch cung cấp dịch vụ của VNPT

3. Dịch vụ MyTV

Địa chỉ, số điện thoại, hộp thư điện tử tiếp nhận và GQKN, hỗ trợ khách hàng dịch vụ MyTV:

- Địa chỉ tiếp nhận: Các điểm/phòng giao dịch/cung cấp dịch vụ.

- Tổng đài hỗ trợ: 800126

- Email tiếp nhận: (hiện tại dịch vụ MyTV phân cấp về các địa bàn để hỗ trợ KH,các KH có thể gửi đến địa chỉ email theo cấu trúc như sau:

chamsockhachhang.(mã tỉnh)@vnpt.vn, ví dụ: chamsockhachhang.hpg@vnpt.vn  hoặc giaiquyetkhieunai.(mã tỉnh)@vnpt.vn, ví dụ: giaiquyetkhieunai.ndh@vnpt.vn