KQ TỰ KIỂM TRA CLDV QUÝ 1/2017
  • Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng dịch vụ viễn thông – Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000 quý I/2017 tại Phú Yên
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng dịch vụ viễn thông – Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000 quý I/2017 tại Phú Yên.

Tải file