KQ TỰ KIỂM TRA CLDV QUÝ 2/2017
  • Kết quả tự đo kiểm chất lượng dịch vụ viễn thông – Dịch vụ thông tin di động mặt đất – Dịch vụ điện thoại quý II/2017 tại Thừa Thiên Huế
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố Kết quả tự đo kiểm chất lượng dịch vụ viễn thông – Dịch vụ thông tin di động mặt đất – Dịch vụ điện thoại quý II/2017 tại Thừa Thiên Huế

Tải file