KQ TỰ KIỂM TRA CLDV QUÝ 2/2017
  • Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng dịch vụ thông tin di động mặt đất - Dịch vụ điện thoại quý II/2017 tại Sơn La
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng dịch vụ thông tin di động mặt đất - Dịch vụ điện thoại quý II/2017 tại Sơn La.

Tải file