KQ TỰ KIỂM TRA CLDV QUÝ 2/2017
  • Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000, Quý II/2017 tại địa bàn tỉnh Lai Châu
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000, Quý II/2017 tại địa bàn tỉnh Lai Châu.

Tải file