KQ TỰ KIỂM TRA CLDV QUÝ 4/2017
  • Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng dịch vụ trên mạng viễn thông cố định mặt đất - dịch vụ truy nhập internet cáp quang quý 4/2017
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng dịch vụ trên mạng viễn thông cố định mặt đất - dịch vụ truy nhập internet cáp quang quý 4/2017