DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
  • Các dịch vụ viễn thông VNPT hiện đang cung cấp
 

1. Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất.

2. Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang).

3. Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ xDSL (dịch vụ truy nhập Internet xDSL). 

4. Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất.

5. Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000.

6. Dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất

 

7. Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất LTE-Advanced