KQ TỰ KIỂM TRA CLDV QUÝ 1/2018
  • Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng dịch vụ viễn thông - Dịch vụ truy nhập internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH quý 2/2018 tại Vĩnh Phúc
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng dịch vụ viễn thông - Dịch vụ truy nhập internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH quý 2/2018 tại Vĩnh Phúc