CÁC TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KHÁC
  • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phát xạ vô tuyến đối với thiết bị truy nhập vô tuyến tốc độ cao băng tần 60 GHz, QCVN 88: 2015/BTTTT
QCVN 88:2015/BTTTT được xây dựng trên cơ sở EN 302 567 v1.2.1 (2012-1): Broadband Radio Access Networks (BRAN); 60 GHz Multiple-Gigabit WAS/RLAN Systems; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive của Viện Tiêu chuẩn viễn thông châu Âu (ETSI). QCVN 88:2015/BTTTT do Cục Tần số vô tuyến điện biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ thẩm định và trình duyệt, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BTTTT ngày 15 tháng 6 năm 2015.

Tải file