DỊCH VỤ MYTV
  • Báo cáo chất lượng dịch vụ Phát thanh truyền hình lần 2 năm 2018
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) xin báo cáo chất lượng dịch vụ truyền hình cáp công nghệ IPTV - MyTV lần 2 năm 2018.