BÁO CÁO KỲ 2-2017
  • Báo cáo chất lượng dịch vụ MyTV lần 2 năm 2017
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) xin công bố chất lượng dịch vụ truyền hình cáp công nghệ IPTV - MyTV lần thứ 2 năm 2017.

Tải file