BÁO CÁO KỲ 1-2018
  • Báo cáo chất lượng dịch vụ MyTV lần 1 năm 2018
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) xin công bố chất lượng dịch vụ truyền hình cáp công nghệ IPTV - MyTV lần 1 năm 2018.

Tải file