CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
  • Báo cáo định kỳ (lần 1) chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình: Dịch vụ truyền hình cáp công nghệ IPTV
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố chất lượng dịch vụ truyền hình cáp công nghệ IPTV (lần 1 năm 2018)

Tải file