CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
  • Công bố chất lượng dịch vụ truy nhập internet trên mạng viễn thông di động mặt đất LTE-Advanced
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố chất lượng dịch vụ viễn thông - dịch vụ truy nhập internet trên mạng viễn thông di động mặt đất LTE-Advanced